Welkom op de website van de vereniging P.V. Zaanstreek-Noord-Wormerveer

Onze vereniging is ontstaan door het samengaan van twee verenigingen, namelijk P.V. Zaanstreek-Noord Wormerveer en P.V. Krommenie en Omstreken uit Krommenie.

P.V. Krommenie en Omstreken is opgericht in 1923 en had haar laatste verenigingslokaal op het industrieterrein in Krommenie.

P.V. Zaanstreek-Noord is opgericht in 1963 en heeft op diverse plaatsen in Wormerveer een verenigingsgebouw gehad en als laatste was dat op een locatie aan de Zaan op de plaats waar nu de brug ligt die Wormer met Wormerveer verbindt.

Beide verenigingen  beschikte over vooruitstrevende besturen, die in 1989 het plan opvatte elkaar te gaan versterken door een vergaande samenwerking. Al heel gauw werd het besluit genomen samen verder te gaan en in 1990 had het samengaan van de beide verenigingen plaats. P.V. Krommenie en Omstreken hief haar vereniging op en de leden werden gelijktijdig lid van P.V. Zaanstreek-Noord in Wormerveer.

Er werd besloten voor de nieuw gevormde vereniging, ook vanwege de ligging in de Zaan, de naam van P.V. Zaanstreek-Noord te behouden. Er werd wel gestart vanaf een nieuwe locatie en na een tussenstop in een tijdelijk lokaal in Assendelft zijn we terecht gekomen in ons prachtige onderkomen in het fraaie Noordsterpark.

In het jaar van samengaan had P.V. Krommenie en Omstreken ca. 29 leden en P.V. Zaanstreek-Noord een 48 leden een mooi totaal van 77 leden. Echter na het samengaan veranderde nog een aantal leden van vereniging. Maar aan het eind van het jaar stond er een sterke en gezonde vereniging van 72 leden.

P.V. Zaanstreek-Noord anno 2021 is een sterke goed georganiseerde vereniging waarbij bestuur en leden al vele jaren met veel plezier samenwerken.

De sfeer en samenwerking maar zeker ook de gastvrijheid binnen de vereniging, maar ook naar buiten toe, hebben er toe geleidt dat de liefhebbers van de opgeheven vereniging P.V. Strijd en Vriendschap uit Westzaan, maar ook liefhebbers uit andere delen dan de Zaanstreek hun thuis hebben gevonden in onze vereniging. Dat heeft er toe geleid dat op dit moment het aantal leden ligt rond de 60 liefhebbers, die uiteraard allemaal kunnen genieten van hun eigen spelsoort. Daarbij is er een aparte divisie gevormd  voor de spelers die niet altijd het hoogste niveau halen om zo de sportbeleving ook op peil te houden.

Naast het bieden tot gelegenheid om in te korven wordt er jaarlijks als winterse activiteit een grote tentoonstelling georganiseerd en een speciale, succesvolle Marathondag. 

In het seizoen vinden de inkorvingen van de doordeweekse opleervluchten plaats, waar iedereen welkom is.

Wij wensen u veel plezier bij het doorbladeren van onze website.

Gerard Dekker