Gouden ringen race

Gouden ringenrace seizoen 2021 – 2022


Organisatie: P.V. Zaanstreek-Noord Noordsterweg 12 Wormerveer

Beste deelnemers,

Het Goudenringen seizoen 2019-2020 ligt weer achter ons en de toekomst in de vorm van de seizoenen 2021 en 2022 weer voor ons.

Door alle coronaperikelen hebben we een raar seizoen 2020 gehad, waarin we gelukkig wel, al was het wat later, konden concoursen. De maatregelen die genomen waren hebben echter geen invloed gehad op de Goudenringen races van 2020, die vluchten konden gewoon doorgaan.
Normaliter werd er altijd een feestje georganiseerd waarop de gewonnen geldprijzen aan de winnaars werd uitgekeerd. Helaas kon dit door de Covid 19 dit jaar niet gerealiseerd worden en zijn de gewonnen geldbedragen aan de winnaars via de bank uitgekeerd.

Inmiddels heeft u als deelnemers alweer nieuwe ringen gekocht en die ringen hebben een geldigheid duur van 2 jaar te weten 2 jonge duivenvluchten in 2021 en 2 oude duivenvluchten in 2022.

Wat wel een puntje is, er zijn in aanloop naar het nieuwe seizoen wat minder ringen gekocht en dat is jammer, maar toch nog genoeg om mooie geldprijzen te winnen tijdens de aankomende seizoenen.

Waar we wel trots op zijn is dat er nu voor het eerst ringen verkocht zijn aan liefhebbers uit alle kringen, dus de Goudenringen race leeft wel ! en nemen we maar aan dat door het ongewisse vanwege de Corona de liefhebbers wat behoudender zijn geweest om ringen te bestellen.
Er zijn nog een klein aantal ringen over en u weet het, voor 25 euro per ring heeft u 4 kansen.

Dus kunt u nog iemand interesseren hiervoor, laat hij of zij zich dan nog even melden bij Cor Kroon op onderstaand telefoonnummer. Uiteraard mag een mailtje ook.

Afhalen van de ringen zal weer op gepaste wijze gaan in verband met de corona, dus gewoon op afspraak in het lokaal van P.V. Zaanstreek-Noord, u krijgt daarvoor dan een tijdafspraak zodat wij op die manier de gezondheid van iedereen kunnen waarborgen.

Prijsverdeling in euro’s in 2021 en 2022 als volgt:

1e475
2e325
3e175
4e125
5e100
6e75
7e75
8e50
9e50
10e tm 15e25


Voor nu alvast veel succes met uw ringen op de oude duivenvluchten in 2021 en de jonge garde van 2021.

Namens P.V. Zaanstreek-Noord wens ik u een prettige Kerst en een goede jaarwisseling en voor 2021
veel gezondheid en geluk, ook in onze mooie duivensport.

Namens de Commissie: Cor Kroon mobiel: 0622485120, email: c.kroon77@kpnmail.nl